Tuesday, March 22, 2011

Odpowiedź


Mówisz, że nie wiesz
Czym Twoim tchnieniem

Nie biegniesz z płaszczem
Gdy na dworze w mrozie
Stoję nocą rozgrzana
Wygrażając do gwiazd

Nie wiesz i w tej niewiedzy
Nie mam żadnego wyboru23.03.2011

No comments: